Mededeling CORONA VIRUS

Naar aanleiding van het CORONA VIRUS / COVID-19, zullen de loketten tot en met 3 mei 2020 gesloten zijn. Deze beslissing werd genomen zowel voor uw als voor onze gezondheid.

Vanaf 4 mei 2020 zullen wij terug onze loketten openen (onder voorbehoud van andere beslissingen van de veiligheidsraad), maar onder strikte voorwaarden:

  • U dient eerst telefonisch een afspraak te maken. Zonder afspraak wordt u de toegang geweigerd. Enkel op deze manier kunnen wij de “social distancing” maatregel garanderen.
  • U dient een mondmasker te dragen. Onze medewerkers zullen ook een mondmasker dragen. Hiermee wordt de veiligheid en gezondheid van u maar ook van onze personeelsleden verzekerd.
  • In de wachtzaal zullen lijnen op de grond gemarkeerd staan. Gelieve deze markeringen te respecteren.
  • Komt u uw huur betalen, dan kan dit enkel via bancontact. Cash geld wordt niet aangenomen.

Wij zijn ook steeds telefonisch (op het nummer 089/76 09 21) of via mail (info@maaslandshuis.be) bereikbaar om al uw vragen te beantwoorden.

Formulieren/brieven kunnen ook altijd in de brievenbus gestoken worden. Deze wordt dagelijks leeg gemaakt. U kan uw huur ook via overschrijving betalen bij uw bankinstelling.

Om onze arbeiders te beschermen, zullen vanaf 11 mei 2020 dringende herstellingen aan de woningen uitgevoerd worden, met in acht name van alle voorzorgsmaatregelen.

Alvast bedankt voor jullie begrip!

HUURAANPASSING n.a.v. de coronacrisis

Indien u als sociale huurder getroffen wordt door de coronamaatregelen en u hierdoor in tijdelijke werkloosheid bent, kan u een huurprijsherziening aanvragen.

Nieuwsbrief

Wenst u onze eerste digitale nieuwsbrief te lezen? Bent u nieuwsgierig naar de inhoud ervan?

Dan klik op onderstaande link.

Welkom op de website van Maaslands Huis.

Maaslands Huis is een sociale huisvestingsmaatschappij die sociale woningen verhuurt in de gemeenten Maasmechelen en Lanaken en de stad Dilsen-Stokkem (Lanklaar).           

De maatschappij beheert circa 1980 woongelegenheden.

Verhuis Regie

De regie is ondertussen verhuisd naar haar nieuwe locatie, m.n. het magazijn langs de hoofdzetel aan de Langstraat 31 te Maasmechelen.

Voor technische meldingen kan u vanaf nu zich wenden tot de hoofdzetel of contact opnemen op het nummer 089 / 76 09 21 of uw melding op mail versturen naar info@maaslandshuis.be. Uw melding zal dan intern door de juiste medewerkers behandeld worden.

Renovatieproject Schietskuil

De appartementen werden gebouwd in 1973 en hebben nood aan een energetische renovatie. Met deze renovatie wilt Maaslands Huis zorgen voor een hoger wooncomfort en een lager energiefactuur. Naast de renovatie van de appartementsblokken wordt ook de buitenomgeving aangepast.

Renovatieproject Grimbyerbroek

De wijk Grimbyerbroek werd gebouwd in 1979. De woningen hebben nood aan een energetische verbetering (o.a spouwmuur – en dakisolatie, nieuw buitenschrijnwerk,…), maar ook zullen er bijkomende verbeteringen uitgevoerd worden (o.a.behandeling opstijgend vocht, reiniging en behandeling gevel, …). Met deze renovatie wilt Maaslands Huis zorgen voor een hoger wooncomfort en een lager energiefactuur.

Vanaf 1 januari 2020 verandert de Vlaamse regering de huurprijs van jouw sociale woning.

Ik wil huren

Klik hier om verder te gaan

Ik huur

Klik hier om verder te gaan

Onderhoud en herstellingen

Klik hier om verder te gaan

Klacht melden

Klik hier om verder te gaan

Ons intranet

Klik hier om verder te gaan

Heeft u een specifieke vraag?

Heeft u een specifieke vraag over huren bij Maaslands Huis? Contacteer ons via on online invulformulier. Wij verwerken al uw vragen.