Welkom op de website van Maaslands Huis.

Maaslands Huis is een sociale huisvestingsmaatschappij die sociale woningen verhuurt in de gemeenten Maasmechelen en Lanaken en de stad Dilsen-Stokkem (Lanklaar).           

De maatschappij beheert circa 1980 woongelegenheden.

Onze loketten zullen gesloten zijn van maandag 23 december 2019 tot en met vrijdag 3 januari 2020.

Verhuis Regie

De regie is ondertussen verhuisd naar haar nieuwe locatie, m.n. het magazijn langs de hoofdzetel aan de Langstraat 31 te Maasmechelen.

Voor technische meldingen kan u vanaf nu zich wenden tot de hoofdzetel of contact opnemen op het nummer 089 / 76 09 21 of uw melding op mail versturen naar info@maaslandshuis.be. Uw melding zal dan intern door de juiste medewerkers behandeld worden.

Onderhoud gemeenschappelijk groen

 

Het groenonderhoud heeft in alle wijken vertraging opgelopen, als gevolg van een klacht, door de vorige aannemer, op de nieuwe aanbestedingsprocedure.
In de tussentijd werd, d.m.v. onderhandse opdrachten, getracht om de continuïteit in het onderhoud te behouden.
Inmiddels werd op 12 juli 2019 door de rechter in kortgeding een vonnis uitgesproken waarbij de eis van de tegenpartij onontvankelijk werd verklaard.
Maaslands Huis heeft de opdracht inzake het groenonderhoud dan ook toegewezen aan de laagste regelmatige inschrijver.
Vanaf begin augustus zal deze starten met zijn opdracht.

Wij excuseren ons voor de overlast die de achterstand in het groenonderhoud heeft veroorzaakt.

Renovatieproject Schietskuil

De appartementen werden gebouwd in 1973 en hebben nood aan een energetische renovatie. Met deze renovatie wilt Maaslands Huis zorgen voor een hoger wooncomfort en een lager energiefactuur. Naast de renovatie van de appartementsblokken wordt ook de buitenomgeving aangepast.

Ik wil huren

Klik hier om verder te gaan

Ik huur

Klik hier om verder te gaan

Onderhoud en herstellingen

Klik hier om verder te gaan

Klacht melden

Klik hier om verder te gaan

Ons intranet

Klik hier om verder te gaan

Heeft u een specifieke vraag?

Heeft u een specifieke vraag over huren bij Maaslands Huis? Contacteer ons via on online invulformulier. Wij verwerken al uw vragen.

Vanaf 1 januari 2020 verandert de Vlaamse regering de huurprijs van jouw sociale woning.