Huurders die met tijdelijke werkloosheid worden geconfronteerd n.a.v. de corona crisis, kunnen een vermindering van de huurprijs aanvragen.

Een attest van tijdelijke werkloosheid van de RVA, uitbetalingsinstelling of werkgever volstaat, samen met de nodige bewijsstukken (m.n.  de inkomsten van alle gezinsleden van de laatste maand) waarop de verhuurder het huidige inkomen kan berekenen. De verhuurder zal vervolgens nagaan of het huidige inkomen 20% lager ligt dan het referentie-inkomen.

Na drie maanden kan de verhuurder aan de huurder vragen het bewijs te leveren dat ze nog steeds 20% minder verdienen. De toetsing zal dan gebeuren op basis van drie maanden voorafgaand aan de herberekening.

  • Is het inkomen nog steeds 20% lager, zal men terug voor minstens drie maanden een verlaagde huurprijs betalen.
  • Is het inkomen niet langer 20% lager, dan wordt de huurprijs terug berekend volgens het referentie-inkomen. De herberekende huurprijs geldt dan vanaf de eerste maand die volgt op de aanpassing.
Huuraanpassing n.a.v. de corona maatregelen