Berekening van mijn huurprijs


Hoeveel huur betaal ik?

Nieuwe huurprijsberekening vanaf 1 januari 2019

 Om jouw huurprijs te berekenen, kijken we naar jouw inkomen, jouw gezin, de grootte en de kwaliteit van de woning. Vanaf 1 januari 2019 verandert de huurprijsberekening.

 Wat verandert er vanaf 1 januari 2019?

Jouw inkomen bepaalt grotendeels jouw huurprijs. We kijken nu naar jouw inkomen uit 2016 en indexeren dit met de gezondheidsindex. Dan delen we jouw geïndexeerde inkomen door 55.

 Vanaf 2019 verandert dit. Dan kijken we ook naar de inkomensgrenzen om jouw huurprijs te berekenen.

De inkomensgrenzen voor 2019 zijn:                                                                                                –        alleenstaande: 24.852 euro                                                                                                       –        alleenstaande met een handicap: 26.934 euro                                                                     –       anderen: 37.276 euro. Per persoon ten laste tel je er 2.084 euro bij.                                         Een persoon ten laste is een kind of een persoon met een handicap.

 Verdien je minder dan de inkomensgrens?

Dan verandert er niets. We delen jouw geïndexeerde inkomen nog altijd door 55.

 Verdien je meer dan de inkomensgrens?

  • Dan delen we jouw geïndexeerde inkomen door 54, 53 of 52. Dat gaat zo:
  • jouw inkomen is hoger dan de inkomensgrens, maar lager dan 125%: we delen  door 54.
  • jouw inkomen is minstens 125%, maar lager dan 150% van de inkomensgrens:                we delen door 53.
  • jouw inkomen is 150% van de inkomensgrens of hoger: we delen door 52.

 Een voorbeeld

Je bent een alleenstaande zonder kinderen. De inkomensgrens is 24.852 euro.

–          Verdiende je 24.852 euro of minder? Dan blijven we jouw inkomen delen door 55.             Nadien trekken we alle kortingen af. We kijken ook na of je niet meer dan de                     basishuurprijs betaalt.                                                                                                            –          Verdiende je 27.000 euro? Dan is dit 108,64% van de inkomensgrens. We delen                 jouw inkomen door 54. Nadien trekken we alle kortingen af. We kijken ook na of               je niet meer dan de basishuurprijs betaalt.

Inkomen

Voor de bepaling van de jaarinkomsten maken we gebruik van de som van de aan de personenbelasting onderworpen inkomsten of van de niet-belastbare vervangingsinkomsten van het referentiejaar, zijnde de inkomsten van 3 jaar geleden. 

Gezinssamenstelling

Van de basishuurprijs gaat 19 euro (bedrag 2019) af per kind of persoon ten laste. Woon je niet meer samen met je ex-partner, dan halveren we de korting en krijgt ieder de helft. Deze vermindering op de basishuurprijs heet de gezinskorting.

Woningkwaliteit

We vertrekken van de markthuurwaarde. Dat is de huurprijs die jouw woning zou hebben op de private huurmarkt. Hoe goedkoper de woning op de huurmarkt zou zijn, hoe groter de korting die wij geven. Dat heet de patrimoniumkorting.

Extra huurlasten

Je betaalt je huur en nog een aantal extra maandelijkse kosten. Dit is bijvoorbeeld de huur van een garage, het onderhoud van gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw, het onderhoud van centrale verwarming, het onderhoud van het gemeenschappelijk groen in de wijk, de premiekost van de clausule afstand van verhaal, … .

Vermindering onroerende voorheffing

Heb je 2 kinderen of meer ten laste of ben jij of iemand van je gezin ernstig gehandicapt? Dan kom je misschien in aanmerking voor de vermindering onroerende voorheffing. Dit is een vermindering op de grondlasten die onze huisvestingsmaatschappij als eigenaar betaalt.

We ontvangen deze vermindering en vergelijken het bedrag met de sociale korting. Je krijgt het hoogste van de 2 kortingen: ofwel de sociale korting, ofwel de vermindering op de onroerende voorheffing.

Lees er meer over op de website van de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL).

Goed om weten

Je betaalt nooit meer dan de marktwaarde (basishuurprijs) van de woning en nooit minder dan de minimale huurprijs. Deze zal nooit lager liggen dan:

  • 123 euro voor een woning met lage marktwaarde (tot 278 euro);
  • 246 euro voor een woning met hoge marktwaarde (boven 722 euro).

Mijn inkomen verandert

Je hebt plots een veel lager inkomen dan in 2016, het jaar waarop we je huidige huurprijs berekenden. Dan kan je een aanpassing van je huurprijs vragen.

Er zijn wel twee voorwaarden:

  • Je gezinsinkomen is vandaag minstens 20% lager dan in 2016;
  • Je gezinsinkomen ligt minstens 3 maanden na elkaar 20% lager.

Kom langs tijdens de openingsuren en breng loonfiches of een overzicht van het inkomen van de laatste 3 maanden mee. Breng dit mee voor alle gezinsleden waarvan we de inkomsten nodig hebben voor de huurprijsberekening. Je moet namelijk bewijzen dat je gezinsinkomen daalde.

Ik huur Berekening van mijn huurprijs