Opsplitsing tussen huurders en bijwoners

Vanaf 1 januari 2020 maken we een onderscheid tussen “huurders” en “bijwoners”.

Wie is huurder?

De volgende personen beschouwen we als huurders:

  • de persoon die zich opgaf als referentiehuurder
  • en de persoon die hiermee gehuwd is, er wettelijk mee samenwoont of er de feitelijke partner van is én mee in de sociale woning woont. Deze persoon moet ook voldoen aan de inkomens- en eigendomsvoorwaarden.

Let op: als je een feitelijke partner hebt die pas na de start van het huurcontract is komen inwonen, dan wordt hij/zij met de nieuwe wetgeving pas huurder na één jaar bijwonen. Op dat moment kan de persoon pas huurder worden als jullie samen voldoen aan alle voorwaarden. Voldoen jullie niet, dan zal jouw feitelijke partner de huurwoning moeten verlaten. Gedurende het eerste jaar van inwoning wordt deze feitelijke partner als “bijwoner” aanzien.

Wie is bijwoner?

Alle andere personen die jouw sociale huurwoning bewonen, zijn bijwoners. Bijwoners hebben geen rechten of plichten, moeten geen huurovereenkomst tekenen en moeten niet voldoen aan voorwaarden om in jouw woning te verblijven.

Bijwoners die bij jou inwonen tellen wel mee voor je huurprijsberekening.

 Let op: Elke bijwoonst dient gemeld te worden. Door deze bijwoonst mag de woning niet onaangepast worden.

 

 

Ik huur huurders en bijwoners