Jaarlijkse huurprijsaanpassing


Jaarlijkse herziening van de huurprijs op 1 januari

Overeenkomstig het Kaderbesluit Sociale Huur (Besluit Vlaamse regering dd. 12/10/2007) wordt de te betalen huurprijs jaarlijks op 1 januari herzien.

Ik huur Jaarlijkse huurprijsaanpassing