Stopzetting huurovereenkomst


 

Ik wil stoppen met huren

Ga je verhuizen naar een andere woning in de privé-sector of een andere woning bij onze huisvestingsmaatschappij? Dan dien je de lopende huurovereenkomst stop te zetten en moet je de huur opzeggen.

 

Hoe zeg ik de woning op?

Je kan je huur alleen opzeggen met een aangetekende brief of door een opzegdocument in onze kantoren in te vullen en te ondertekenen. Enkel e-mailen of telefoneren is niet genoeg.

De opzegging geldt alleen voor de persoon die de opzeg doet. Wil het ganse gezin de woning verlaten, dan moet de referentiehuurder en zijn / haar partner het opzegdocument ondertekenen! De opzeg geldt dan ook voor de inwonende bijwoners.

 

Hoelang duurt de opzeg?

Als iedereen uit de woning vertrekt, dan duurt de opzegtermijn drie maanden. Die termijn begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging werd gegeven.

Bijvoorbeeld: Je stuurt ons een aangetekende brief met daarin jouw opzeg op 12 augustus. Wij ontvangen de brief op 14 augustus. De opzegtermijn start op 1 september en duurt tot en met 30 november.

Als de laatste overblijvende huurder (in het geval van een gezin) overlijdt of verhuist naar een rust- en verzorgingstehuis, dan geldt een kortere opzegperiode van één maand.

 

Bijwoner

Bijwoners zijn in de eerste plaats de meerderjarige personen die bij aanvang van het huurcontract de woning duurzaam mee betrekken en die geen referentiehuurder zijn, geen wettelijke of feitelijke partner van de referentiehuurder zijn, of niet met de referentiehuurder wettelijke samenwonen.

Een bijwoner heeft geen woonrecht. Dit betekent dat een bijwoner de woning moet verlaten als de laatste huurder overlijdt of de woning verlaat. De huurovereenkomst wordt dan van rechtswege ontbonden.

 

Laat de woning in goede staat achter

Tijdens de opzegperiode laten wij kandidaat-huurders naar jouw woning komen kijken. Je moet ons hierbij helpen en de mensen binnenlaten. We maken hier samen afspraken over.

Voor je verhuist, moet je de woning proper maken en in een goede staat aan ons teruggeven.

Er komt een medewerker van de technische dienst langs voor een woningcontrole na ontvangst van de huuropzeg. Tijdens dit bezoek ontvang je een overzicht met de nog uit te voeren werken.

Op het einde van de opzegperiode komen we langs voor de plaatsbeschrijving, die we ook al maakten toen je in de woning kwam wonen. Is alles in orde, dan krijg je jouw waarborg terug. Je geeft jouw sleutels af aan de medewerker die de plaatsbeschrijving doet.

Tijdens de plaatsbeschrijving nemen we ook samen de meterstanden van gas, water en elektriciteit op. Laat ze dus niet afsluiten.

 

Mijn waarborg terugkrijgen

Binnen de 3 maanden nadat we samen de plaatsbeschrijving maakten, ontvang je van ons een afrekening van de eventuele huurschade en herstellingskosten. Die kosten trekken we af van de waarborg. Wat overblijft, storten we op jouw rekening.

Tips voor een vlotte verhuis

Bereid je goed voor op een verhuis:

  • Betaal je huur tot en met de laatste maand van je opzegperiode;
  • Zorg dat de woning volledig ontruimd is bij het einde van de huurovereenkomst, volgens de afspraken;
  • Vraag op tijd de overdrachtsformulieren aan voor jouw telefoon, internet en/of kabel-tv.
  • Breng de energieleverancier op de hoogte van je verhuis, door hen de verhuisfiche met de meterstanden te bezorgen die we tijdens de plaatsbeschrijving opmaakten. Laat geen meters afsluiten;
    Lees ook de tips op de website van de Vlaamse Regulator van de energiemarkt (Vreg).
  • Geef je adreswijziging door aan het gemeentebestuur en BPost. Bpost heeft een betalende verhuisservice ‘DoMyMove die zorgt dat je post enkele maanden wordt doorgestuurd naar je nieuwe adres.
Ik huur Stopzetting huurovereenkomst