Ontvangst van nieuwe huurders


Info voor nieuwe huurders

Een medewerker van het team wijkcommunicatie, bezoekt de nieuwe huurders binnen de 6 maanden na inhuizing persoonlijk voor een kennismakingsgesprek.

Hierbij zal geïnformeerd worden naar de tevredenheid van de huurder over de contacten met de medewerkers van onze huisvestingsmaatschappij, over de woning en worden eventuele verdere vragen van de huurder beantwoord.

Daarnaast wordt elke nieuwe huurder uitgenodigd voor een collectief onthaal. Tijdens dit onthaalmoment worden belangrijke items (hoe wordt de huur berekent, wat veroorzaakt overlast, wat dient er schriftelijk aangevraagd te worden, hoe zit het met jouw afval, …) besproken.

Vanzelfsprekend kan elke huurder ook steeds op ons kantoor terecht met al zijn vragen.

Er worden ook enquêtes afgenomen bij de vertrekkende huurders om te peilen naar hun mening i.v.m. met hun woning en buurt waar ze woonden, de reden van verhuis, enz. De bedoeling hiervan is problemen tijdig te detecteren om in de toekomst alzo beter preventief te kunnen optreden.

 

Ik huur Ontvangst nieuwe huurders