Verschillende categorieën van huurders

 

In artikel 2 van de Vlaamse Wooncode worden de diverse categorieën van huurders bepaald:

categorie A

de persoon die zich bij de inschrijving voor een sociale huurwoning heeft opgegeven als referentiehuurder, en de persoon die bij aanvang van de huurovereenkomst met hem gehuwd is of wettelijk samenwoont of die bij aanvang van de huurovereenkomst zijn feitelijke partner is;

categorie B

de persoon die na de aanvang van de huurovereenkomst huwt of wettelijk gaat samenwonen met de persoon, vermeld in categorie A hierboven, en die met die persoon op duurzame wijze samenwoont, of de feitelijke partner die een jaar als huurder als vermeld in categorie C, op duurzame wijze samenwoont met de persoon, vermeld in categorie A;

categorie C

alle andere personen dan de personen, vermeld in categorie A en B, met uitzondering van de minderjarige kinderen, die op duurzame wijze in de sociale huurwoning samenwonen met de personen, vermeld in categorie A of B;

Let op:  Een huurder categorie C heeft geen woonrecht. Dit betekent dat een huurder categorie C de woning moet verlaten als de laatste huurder van categorie A en B overlijdt of de woning verlaat. De huurovereenkomst wordt dan van rechtswege ontbonden.

 

Ik huur Verschillende categorieën van huurders