Hoe kan ik mij inschrijven?


Zelf je inschrijving voorbereiden of klaar maken.

Als kandidaat-huurder word je geacht een uitgebreide keuze te maken binnen het patrimonium. In functie van je specifieke gezinssamenstelling kan je op het keuzeformulier aanduiden voor welke locaties je voorkeur uitgaat. Je kan hierbij ook je voorkeur van type woongelegenheid opgeven.

Op het keuzeformulier wordt ook per locatie en type woning aangegeven hoeveel woongelegenheden er beschikbaar zijn.

De huisvestingsmaatschappij zal een te beperkte voorkeur weigeren als die een toewijzing onmogelijk zou maken! De keuze die je maakt, dient dus voldoende groot te zijn. Je moet in elk geval kiezen voor locaties met reeds verhuurde woongelegenheden. Enkel en alleen kiezen voor projecten in opbouw is onmogelijk!

Je kan ook de maximale huurprijs (dit is de huurprijs exclusief eventuele huurlasten) opgeven die je wenst te betalen.

Toelichting

In de “Infobrochure voor kandidaat-huurders” vind je meer informatie over de huidige voorwaarden en de keuzeverfijning.

Je inschrijvingsformulieren invullen

Hieronder vind je de inschrijvingsbundel om je kandidaat te stellen voor een sociale woning. Je kan een papieren exemplaar bekomen op het kantoor van de huisvestingsmaatschappij.

De inschrijvingsbundel bestaat uit:

  • Het aanvraagformulier
  • Het formulier ‘controle eigendomsvoorwaarden’
  • Het voorkeurblad

Probeer de beschikbare documenten zelf vooraf zo volledig mogelijk in te vullen. Breng het nadien, samen met alle gevraagde bijlagen, persoonlijk binnen op de dienst kandidaat-huurders. Je dossier zal dan direct op de volledigheid gecontroleerd worden en indien nodig zal je verder geholpen worden met de inschrijving.

Onvolledige dossiers worden steeds geweigerd en terugbezorgd aan de kandidaat-huurder.

Breng de juiste documenten mee naar ons kantoor.

Je moet verschillende documenten meebrengen, zodat we je kunnen inschrijven.

Je identiteitskaart (paspoort)
Breng (een fotokopie van) de identiteitskaarten van alle gezinsleden boven de 18 jaar mee.

Het aanvraagformulier
Dit is een erg belangrijk formulier. Alle gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar moeten het aanvraagformulier ondertekenen.

Op dit formulier kan je aangeven wat de maximale huurprijs is die je wil betalen.

Als je langskomt, overlopen we dit formulier samen.

Ben je nog geen 18 jaar en woon je onder begeleiding zelfstandig? 
Dan heb je een attest nodig van de dienst die je begeleidt of een attest van ontvoogding. Daarop moet de startdatum van voogdij of begeleiding staan.

Geen eigendom
Je moet een verklaring op erewoord invullen. 

Inkomen
Welke inkomensbewijzen je moet meebrengen, hangt af van je situatie.
Wij zijn verplicht om jouw inkomensgegevens elektronisch op te vragen bij de juiste instanties. Alleen als wij de informatie niet digitaal kunnen bekomen, dan moet jij zelf documenten verzamelen. Ook in enkele specifieke situaties (zie hieronder) is dat het geval.

 

Speciale situaties

  • Verdiende je 3 jaar geleden te veel maar is je inkomen nu lager: breng dan je inkomen van de laatste 3 maanden mee;
  • Had je 3 jaar geleden geen inkomen maar in de jaren erna wel: breng dan een overzicht van je inkomsten mee van het eerste jaar waarin je wel een inkomen had;
  • Had je tussen 3 jaar geleden en vandaag geen enkel inkomen: dan moet je een verklaring op eer ondertekenen (dit document is verkrijgbaar op de dienst kandidaat-huurders);
  • Had je meer dan één soort van inkomsten: breng dan alle verschillende documenten mee. Wij berekenen dan je totale inkomen.
  • Zat je tussen drie jaar geleden en vandaag in schuldbemiddeling: dan moet je inkomensbewijzen van de laatste drie maanden meebrengen, de documenten over de schuldbemiddeling zelf en over afbetaalde schulden.
Ik wil huren Hoe kan ik mij inschrijven