Ik krijg een woning aangeboden


 

Je krijgt van ons een brief als we een passende woning voor je hebben. Binnen de 15 kalenderdagen moet je laten weten wat je beslist.

Moet ik de aangeboden woning aanvaarden?


 

Ik aanvaard de woning

Vind je de woning goed? Dan volgen nog enkele belangrijke stappen:

 • We controleren opnieuw of je aan alle voorwaarden voldoet;
 • We berekenen de huurprijs en de waarborg;
 • We maken een huurcontract;
 • Alle gezinsleden ouder dan 18 jaar ondertekenen het contract mee;
 • Je betaalt de waarborg of maakt de waarborgregeling in orde. Het OCMW kan je hierbij helpen als het nodig is;
 • We spreken af wanneer je in de woning kan, de sleutel krijgt, we de plaatsbeschrijving maken, … .

Ik aanvaard de woning niet

Vind je de woning niet goed? Dan weiger je ze. Misschien heb je een heel goede reden waarom je de woning niet wil of waarom je op dit moment niet kan verhuizen. Meld dat dan op papier aan ons. Zonder (goede) reden kan je een aanbod maar één keer weigeren.

Als je weigert, dan krijg je ten vroegste drie maanden later een nieuw aanbod. Tenzij je op papier meldt dat we je toch sneller een woning mogen aanbieden.

Weiger je ook het tweede aanbod? Dan schrappen we je inschrijving. Als je dan nog bij ons wilt huren, moet je opnieuw je kandidatuur indienen. Dan kom je opnieuw achteraan de wachtlijst terecht.

Grondige redenen voor weigering

Je wilt de woning wel aanvaarden, maar door bepaalde tijdelijke omstandigheden kan het nu niet. Bijvoorbeeld: je verblijft in het ziekenhuis of in de gevangenis of je staat voor een gezinshereniging… .

Dit zijn redenen waarvan je ons een bewijs moet bezorgen. Als je dat bewijs levert, dan bekijken we of dit een gegronde weigering is of niet.

Niet reageren is geschrapt worden!

Reageer je twee keer niet op onze aanbodbrieven? Dan schrappen we jou van onze wachtlijst.

Hoeveel huur betaal ik?


Nieuwe huurprijsberekening vanaf 1 januari 2019

 Om jouw huurprijs te berekenen, kijken we naar jouw inkomen, jouw gezin, de grootte en de kwaliteit van de woning. Vanaf 1 januari 2019 verandert de huurprijsberekening.

 Wat verandert er vanaf 1 januari 2019?

Jouw inkomen bepaalt grotendeels jouw huurprijs. We kijken nu naar jouw inkomen uit 2016 en indexeren dit met de gezondheidsindex. Dan delen we jouw geïndexeerde inkomen door 55.

 Vanaf 2019 verandert dit. Dan kijken we ook naar de inkomensgrenzen om jouw huurprijs te berekenen.

De inkomensgrenzen voor 2019 zijn:                                                                                                –        alleenstaande: 24.852 euro                                                                                                       –        alleenstaande met een handicap: 26.934 euro                                                                     –       anderen: 37.276 euro. Per persoon ten laste tel je er 2.084 euro bij.                                         Een persoon ten laste is een kind of een persoon met een handicap.

 Verdien je minder dan de inkomensgrens?

Dan verandert er niets. We delen jouw geïndexeerde inkomen nog altijd door 55.

 Verdien je meer dan de inkomensgrens?

 • Dan delen we jouw geïndexeerde inkomen door 54, 53 of 52. Dat gaat zo:
  • jouw inkomen is hoger dan de inkomensgrens, maar lager dan 125%: we delen door 54.
  • jouw inkomen is minstens 125%, maar lager dan 150% van de inkomensgrens:        we delen door 53.
  • jouw inkomen is 150% van de inkomensgrens of hoger: we delen door 52.

 Een voorbeeld

Je bent een alleenstaande zonder kinderen. De inkomensgrens is 24.852 euro.

–          Verdiende je 24.852 euro of minder? Dan blijven we jouw inkomen delen door 55.             Nadien trekken we alle kortingen af. We kijken ook na of je niet meer dan de                     basishuurprijs betaalt.                                                                                                            –          Verdiende je 27.000 euro? Dan is dit 108,64% van de inkomensgrens. We delen                 jouw inkomen door 54. Nadien trekken we alle kortingen af. We kijken ook na of               je niet meer dan de basishuurprijs betaalt. 

Inkomen

Voor de bepaling van de jaarinkomsten maken we gebruik van de som van de aan de personenbelasting onderworpen inkomsten of van de niet-belastbare vervangingsinkomsten van het referentiejaar, zijnde de inkomsten van 3 jaar geleden. .

Gezinssamenstelling

Van de basishuurprijs gaat 19 euro (bedrag in 2019) af per kind of persoon ten laste. Woon je niet meer samen met je ex-partner, dan halveren we de korting en krijgt ieder de helft. Deze vermindering op de basishuurprijs heet de gezinskorting.

Woningkwaliteit

We vertrekken van de markthuurwaarde. Dat is de huurprijs die jouw woning zou hebben op de private huurmarkt. Hoe goedkoper de woning op de huurmarkt zou zijn, hoe groter de korting die wij geven. Dat heet de patrimoniumkorting.

Extra huurlasten

Je betaalt je huur en nog een aantal extra maandelijkse kosten. Dit is bijvoorbeeld de huur van een garage, het onderhoud van gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw, het onderhoud van centrale verwarming,… .

Vermindering onroerende voorheffing

Heb je twee kinderen of meer ten laste of ben jij of iemand van je gezin ernstig gehandicapt? Dan kom je misschien in aanmerking voor de vermindering onroerende voorheffing. Dit is een vermindering op de grondlasten die onze sociale huisvestingsmaatschappij als eigenaar betaalt.

We ontvangen deze vermindering en vergelijken het bedrag met de sociale korting. Je krijgt het hoogste van de twee kortingen: ofwel de sociale korting, ofwel de vermindering op de onroerende voorheffing.

Lees er meer over op de website van de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL).

Goed om weten

Je betaalt nooit meer dan de marktwaarde (basishuurprijs) van de woning en nooit minder dan de minimale huurprijs. Deze zal nooit lager liggen dan:

 • 123 euro voor een woning met lage marktwaarde (tot 278 euro);
 • 246 euro voor een woning met hoge marktwaarde (boven 722 euro).

  Hoeveel waarborg betaal ik?


  Als je een huurovereenkomst afsluit, moet je ook een waarborg betalen.

  Je krijgt deze waarborg met rente terug als de huurovereenkomst stopt. We kunnen wel een deel van de waarborg aftrekken als je nog openstaande schulden hebt of de woning beschadigde.

  De waarborg bedraagt in principe maximaal twee maanden basishuurprijs, met een maximum van 983 euro in 2019.

  Tijdelijk huurcontract


  Sinds 1 maart 2017 is er nieuwe wetgeving. Hierdoor werken we nu met tijdelijke huurcontracten. Wie vanaf 1 maart 2017 bij onze maatschappij huurt, krijgt een huurcontract van 9 jaar.

  Wat na deze 9 jaar?

  We kijken twee voorwaarden na:

  • Is je inkomen niet te hoog? Je gezinsinkomen mag maximaal 25% boven de inkomensgrens liggen;
  • Is je woning niet te groot? Je mag maximaal één slaapkamer meer hebben dan het aantal bewoners.

  Is het antwoord 2x nee, dan mag je nog eens 3 jaar in de woning blijven wonen. Je contract wordt dus met 3 jaar verlengd. In alle andere situaties doen we extra controles, moet je eventueel verhuizen en kan het zelfs dat we je huurovereenkomst stopzetten.

  Voor wie?

  Deze wetgeving geldt alleen voor huurders vanaf 1 maart 2017.

  Was je al voor 1 maart 2017 huurder bij ons? Dan hou je je huurcontract van onbepaalde duur.

  Ik wil huren Ik krijg een woning aangeboden