Intern huurreglement


Overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel dient elke huisvestingsmaatschappij te beschikken over een intern huurreglement.

Dit huurreglement bevat o.m. de nodige informatie in verband met:

  • de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden en toewijzingsregels vervat in het sociaal huurbesluit;
  • de specifieke regels inzake invulling van de rationele bezetting van de woongelegenheden;
  • de specifieke regels omtrent prioritaire ruilingen (mutaties).

Download hier het intern huurreglement

Ik wil huren Intern huurreglement