Kom ik in aanmerking?


Inschrijving in register

Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. Je hebt dus een domicilie- of referentieadres.

Het is niet genoeg als je ingeschreven bent in het wachtregister.

Leeftijd

Je kan je alleen maar inschrijven als je ouder bent dan 18 jaar.

Iedereen van je gezin die ouder is dan 18 jaar, moet het inschrijvingsformulier ook ondertekenen. Dat wil dus zeggen: jij als hoofdhuurder, je man of vrouw, kinderen en andere gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar.

Er zijn twee uitzonderingen.

 • Ben je nog geen 18 jaar, maar woon je begeleid zelfstandig of ga je met begeleiding zelfstandig wonen? Dan kan je wel inschrijven. Je moet hiervoor wel een bewijs van de dienst die jou begeleidt binnenbrengen.
 • Ben je een ontvoogde minderjarige? Dan kan je wel inschrijven. Breng je vonnis mee.

Inkomen

Je inkomen mag niet te hoog zijn. Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk belastbaar inkomen en/of een vervangingsinkomen.

Het inkomen van alle gezinsleden ouder dan 18 jaar die niet ten laste zijn, telt mee.
Het inkomen van inwonende ouders en grootouders die jonger dan 65 jaar zijn, telt voor de helft mee. Hierop zijn enkele uitzonderingen die je leest hieronder (‘welke inkomens tellen niet mee’).

Wij kijken naar het inkomen van 3 jaar geleden. Dat wil zeggen:

 • Als je inschrijft in 2018: we kijken naar je inkomen van 2015
 • Als je inschrijft in 2019: we kijken naar je inkomen van 2016

Hoe hoog mag je inkomen zijn?

Het maximale (gezamenlijk) inkomen als je inschrijft in 2018:

Jouw gezinstype Geïndexeerde inkomensgrens 2018
Alleenstaande 24.452 euro
Alleenstaande met handicap 26.500 euro
Anderen 36.676 euro
Verhoging per persoon ten laste* 2.050 euro

* Een persoon ten laste betekent:

 • een kind dat op jouw adres is ingeschreven en dat minderjarig is of een kind voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald;
 • jouw kind dat regelmatig bij jou verblijft en minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald;
 • iemand die erkend is als ernstig gehandicapt.

Welke inkomens tellen we niet mee?

We tellen het inkomen niet mee van:

 • ongehuwde kinderen jonger dan 25 jaar die vanaf hun meerderjarigheid altijd bij het gezin woonden;
 • ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers en zussen als ze ouder dan 65 jaar of ernstig gehandicapt zijn.

Je kan ook inschrijven als:

 • je inkomen drie jaar geleden hoger was dan de maximumgrens, maar sindsdien is je inkomen gezakt onder de maximumgrens. We kijken we naar je huidig inkomen van de laatste 3 maanden;
 • je drie jaar geleden geen inkomen had, maar een van de jaren erna wel. Neem dan het inkomen van het eerste jaar waarin je wel een inkomen had;
 • je geen inkomen had tussen drie jaar geleden en vandaag. Je moet dan wel een verklaring op eer invullen;
 • je in collectieve schuldenregeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer zit: we kijken naar je actueel besteedbaar inkomen.

Eigendom

Je kunt niet inschrijven als je een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebt. Je mag dus helemaal geen woning of bouwgrond bezitten. Deze voorwaarde geldt ook voor iedereen die zich samen met je inschrijft. Dit geldt ook voor een woning of bouwgrond in het buitenland.

Bracht je als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder een woning of bouwgrond in een vennootschap in? Dan kan je ook niet inschrijven.

Er zijn een paar uitzonderingen mogelijk:

Je woning ligt in het Vlaams Gewest en:

 • Je woning wordt onteigend. Je kunt er dus niet blijven wonen;
 • Je woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard en wordt ontruimd. Dit gebeurde maximaal 2 maanden voor jouw inschrijving;
 • Jouw woning is onaangepast aan je fysieke beperking;
 • Je hebt een handicap en komt in aanmerking voor een ADL-woning;
 • Je hebt een woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet mag (zoals een campingverblijf);
 • Je verliest het beheer van je woning door een faillissement;
 • Je ex-partner heeft een eigendom en jij niet. Of, je hebt samen met je ex-partner een volle eigendom. Je bent nu nog gehuwd, maar het huwelijk is onherstelbaar ontwricht;
 • Je hebt een woning of bouwgrond gedeeltelijk in volle eigendom. Deze eigendom heb je kosteloos verworven, bijvoorbeeld via een erfenis of schenking.

In bepaalde gevallen dien je de woning in kwestie te vervreemden binnen het jaar na de toewijzing van een sociale woning. Bij vragen kan je ons contacteren en dan bekijken we je dossier samen.

 

OPGELET: Vanaf 1/11/2017 moeten nieuwe huurders één jaar nadat zij huurder zijn geworden over een basistaalvaardigheid Nederlands beschikken.

Heb je het basisniveau Nederlands niet na 1 jaar sociaal huren? Dan kan de toezichthouder je een geldboete opleggen en krijg je, indien nodig, een nieuwe termijn waarbinnen je het basisniveau moet behalen.

Beëindiging wettelijke samenwoning/echtscheiding:

 • De wettelijke samenwoning moet beëindigd zijn bij inschrijving;
 • Je bent nog gehuwd en je wil je alleen inschrijven: als je kan aantonen dat je huwelijk onherstelbaar ontwricht is of als er een echtscheiding is ingeleid, kan je je apart inschrijven. Is dit niet het geval, dan wordt je echtgeno(o)t(e) beschouwt als een gezinslid, en worden jullie samen afgetoetst aan de voorwaarden. Let op: bij toewijzing moet er een echtscheidingsprocedure ingeleid zijn, behalve indien er gegronde redenen zijn waarom dit nog niet gebeurd is of als er een vermoeden van afwezigheid is.
Ik wil huren Kom ik in aanmerking