Twee-jaarlijkse actualisatie van de wachtlijst

 


 

Tweejaarlijks, m.n. elk oneven jaar, worden de registers van kandidaat-huurders geactualiseerd.

De kandidaat-huurders, die minstens het tweede kalenderjaar ervoor al waren ingeschreven, worden aangeschreven met de vraag om te reageren binnen de 15 werkdagen, mocht de informatie uit de KSZ opvraging foutief zijn of als de kandidaat-huurder zijn keuze wil wijzigen.

U hoeft niet te reageren als de informatie correct is en u uw keuze wenst te behouden.

Er zal geen herinneringsbrief verstuurd worden. Bij niet reageren blijft u dus als kandidaat-huurder ingeschreven met de voorheen gemaakte keuzes en de KSZ informatie zoals de maatschappij deze heeft ontvangen uit de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Bij actualisatie kan de kandidaat-huurder zijn keuze wijzigen, met behoud van inschrijvingsnummer en inschrijvingsdatum.

 Hieronder kan je de wettekst van de procedure van actualisatie downloaden.

   MB 30 juli 2008

 De eerstvolgende actualisatie gaat van start in 2021!

Ik wil huren Twee-jaarlijkse actualisatie van de wachtlijst