Twee-jaarlijkse actualisatie van de wachtlijst

 


 

Tweejaarlijks, m.n. elk oneven jaar, worden de registers van kandidaat-huurders geactualiseerd.

De kandidaat-huurders, die minstens het tweede kalenderjaar ervoor al waren ingeschreven, worden aangeschreven met de vraag om de kandidatuur voor een sociale woongelegenheid te bevestigen en nieuwe gegevens te bezorgen.
Daarbij wordt nagegaan of de kandidaat-huurder nog voldoet aan de inkomensvoorwaarden, rekening houdend met zijn gezinssituatie.

Bij actualisatie kan de kandidaat-huurder zijn keuze wijzigen, met behoud van
inschrijvingsnummer en inschrijvingsdatum.

Een kandidaat-huurder welke niet op deze vraag reageert of niet meer voldoet aan de
voorwaarden wordt geschrapt als kandidaat-huurder.

 Hieronder kan je de wettekst van de procedure van actualisatie downloaden.

   MB 30 juli 2008

 De eerstvolgende actualisatie gaat van start in april of mei 2019!

Ik wil huren Twee-jaarlijkse actualisatie van de wachtlijst