Hoe ziet leven en wonen er uit in de toekomst


Hoe zien leven en wonen eruit in de toekomst? Welke diensten worden geleverd, wie speelt daarin een rol en hoe werken de verschillende spelers in dit netwerk samen? Hoe kunnen diensten aangepast worden aan de veranderende noden van ouderen en het voor hen mogelijk maken om langer onafhankelijk en comfortabel thuis te blijven wonen?

Maaslands Huis zocht samen met ontwerpbureau Studio Dott naar de antwoorden op deze vragen. Via een conceptstudie ontwikkelden ze zo een visie voor de woonzorgzone van de toekomst.

Op basis van onderzoek bij, en workshops met ouderen, hun familie en vrienden en andere belanghebbenden, verzamelden ze eerst zo veel mogelijk inzichten. De conclusie: “wonen en zorg” zoals het vandaag in onze maatschappij opgevat is, volstaat niet meer in de toekomst. Een omgeving waar enkel gefocust wordt op zorgverlening en efficiëntie, en waarbij andere aspecten van het leven op de achtergrond verdwijnen, reduceert mensen tot “zorgbehoevenden” en vermindert hun zelfstandigheid, gevoel van eigenheid, sociaal contact en geluk.

Dit kan beter, vinden Maaslands Huis en Studio Dott. Ze streven ernaar om een woonzorgzone te creëren waar mensen graag willen wonen, waar ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen zijn en waar ze een volwaardig, gelukkig leven kunnen leiden. Het concept dat daaruit ontstond, kreeg de naam Kruiswijk mee.

Kruiswijk stoelt op een aantal basisprincipes:

Diensten rond 6 basisnoden.

Een goede woonzorgzone biedt meer dan alleen een oplossing voor wonen en zorg. Daarom worden in Kruiswijk ook diensten voor mobiliteit, vrije tijd, sociaal contact en maaltijden aangeboden, zodat bewoners en omwonenden een fijn leven kunnen blijven hebben.

Diensten worden samen gecreëerd.

Kruiswijk wordt niet alleen gerealiseerd door dienstverleners, ook bewoners, mantelzorgers, omwonenden en vrijwilligers doen wat zij kunnen. Zo zorgen we ervoor dat zorg betaalbaar wordt voor iedereen en dat de tijd van de dienstverleners wordt ingezet waar die het meest waardevol is. Dit stimuleert bovendien de zelfstandigheid van de bewoners, zodat ze langer onafhankelijk kunnen wonen en leven.

Betaalbaar voor iedereen.

De op maat aangeboden dienstverlening in Kruiswijk is er voor iedereen die er wil wonen en ervan gebruik wil maken, en dit aan democratische prijzen. Daarnaast zijn er extra diensten voor zij die net wat meer willen. Het systeem blijft betaalbaar door op elk niveau na te denken over efficiëntie en rolverdeling.

Een open en geïntegreerde site.

Kruiswijk is geen afgesloten site, maar een plek waar een mix aan mensen komt en van de diensten gebruikmaakt. Door sociale woningen te integreren, (zorg)diensten open te stellen voor omwonenden, een horeca- en cultuuraanbod te realiseren dat bezoekers aantrekt …  wordt Kruiswijk een levendige plek met een gemengd publiek. De transparante en open architectuur weerspiegelt deze ambitie.

Meer informatie en details over Kruiswijk, de aangeboden diensten en de plannen zijn te vinden op www.kruiswijk.be.  Maaslands Huis en Studio Dott stelden hun concept onlangs ook voor op de Spider conferentie in Dublin.

Kruiswijk is niet af! Maaslands Huis en Studio Dott willen deze woonzorgzone graag gerealiseerd zien. Op de website kan je aangeven of je geïnteresseerd bent, ideeën achterlaten of laten weten dat je mee wil werken aan Kruiswijk.

In samenwerking met

    

 

Over ons SPIDER project