Visitatierapport 2017


De Vlaamse overheid vindt het belangrijk dat sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM ’s) kwaliteitsvolle dienstverlening bieden. Daarom krijgen SHM ’s om de vijf jaar bezoek van een groep van 3 experts die de prestaties beoordelen. Die drie onafhankelijke experts werken niet voor het Maaslands Huis, maar zijn speciaal voor deze opdracht aangesteld door de Vlaamse Minister van Wonen.

Om de kwaliteit van de dienstverlening te beoordelen zijn er enerzijds gesprekken met de bestuurders, de directie en de medewerkers van de SHM. Daarnaast worden ook de leden van de bewonersgroep “De Loper”, een tweede groep van huurders (lukraak geselecteerd uit de huurderslijst door de visitatiecommissie), leden van de gemeenten, het OCMW, het CAW en welzijnswerkers uitgenodigd op een gesprek. Deze gesprekken hebben plaatsgevonden op 18 en 19 oktober 2017.

Bij elke visitatie gaat de commissie ook expliciet op zoek naar goede praktijken die een voorbeeld kunnen zijn voor andere SHM’s.

Hoe Maaslands Huis in 2017 is beoordeeld, zal u kunnen lezen in het visitatierapport dat u hier kan terugvinden of op de website van Wonen Vlaanderen (https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/files/visitation-reports/06092018_-_publicatiebestand_maaslands_huis_7015_-_2de_visitatie.pdf).

Visitatierapport 2017

Over ons Visitatierapport