De renovatie

De woongelegenheden werden gebouwd in 1977 en hebben nood aan een energetische renovatie. Met deze renovatie wilt Maaslands Huis zorgen voor een hoger wooncomfort en een lager energiefactuur.

 •  Verwachte  start werken: 4 oktober 2021
 • Uitvoering: ca. 600 kalenderdagen
 • Architect: JW architecten
 • Aannemer: Bouwbedrijf Dethier
 • Contactpersoon Maaslands Huis: Pieter Neyens en Hubert Broeckx

Welke werken worden uitgevoerd aan de appartementsblokken?

Dak:

 • Nieuwe dakbedekking + isolatie
 • In de toekomst worden schotelantennes enkel op het dak geplaatst. Maaslands Huis zorgt voor een aansluiting op het dak, zodat elke huurder zijn of haar schotelantenne op het dak kan plaatsen. De plaatsing gebeurt onder begeleiding.

Gevel/muur:

 • Nieuwe ramen met dubbele beglazing
 • Nieuwe gevel(muur) + isolatie
 • Verschillende kleuren

Hal:

 • Nieuwe inkomhal
 • Parlofoon
 • Liften worden vernieuwd, maar behouden dezelfde grootte

Garages:

 • De appartementen met 2 slaapkamers krijgen een berging
 • De appartementen met 3 slaapkamers krijgen een garage en een berging

Appartementen:

 • 2 types appartementen:
  • Appartement met 2 slaapkamers
  • Appartementen met 3 slaapkamers
 • De living en keuken worden 1 geheel
 • Een grotere berging
 • Een grotere badkamer
 • De inkomdeur van ieder appartement wordt toegankelijk gemaakt voor rolstoelen.
 • De appartementen op de eerste verdieping die uitkijken op de groene zone, krijgen een buitentrap
 • Balkon wordt breder
 • De slaapkamers bevinden zich boven de eigen woonkamer en keuken, hierdoor minder geluidshinder van de buren.

Allerlei:

 • Nieuwe leidingen en verwarmingen
 • Individuele gasmeter i.p.v. gemeenschappelijke gasmeter: nu gebruiken we ISTA-meters waardoor je na een jaar pas weet wat je verbruik is. Doordat iedereen een individuele ketel krijgt, kan je direct het verbruik aflezen.
 • Brandveiligheid wordt verbeterd

Welke werken worden uitgevoerd aan de buitenomgeving?

De werken voor de buitenomgeving starten wanneer D. Demerstraat 14/16 is gerenoveerd.

 • Meer groen.
 • De parkeerplaatsen tussen D. Demersstraat 14/16 en Jacob Catsstraat 5/7 worden vervangen door een groene zone: bewoners die een garage hebben, dienen in de toekomst hun auto te parkeren in de garage en niet op de parkeerplaats.
 • De middenzone wordt verkeersvrij zodat kinderen er kunnen spelen.
 • Sommige bomen worden verwijderd, om zo meer lichtinval te krijgen.
 • Er worden bodembedekkers, siergrassen en struiken geplant.

 

Voorontwerp overzichtsplan infrastructuur

De verhuis

De startdatum van de renovatie zal plaatsvinden 30 september 2019. De renovatie van de appartementen worden blok per blok aangepakt. De appartementsblok waar de renovatiewerken zullen starten is D. Demersstraat 10/12.

Aan de huurders van D. Demersstraat 10/12

Bent u huurder van een appartement op de D. Demersstraat 10/12, dan verhuist u tijdelijk naar een ander appartementsblok van Schietskuil. Daarna kunt u terug verhuizen naar een gerenoveerd appartement van Schietskuil, dit kan een ander zijn dan D. Demersstraat 10/12

Waarborg en huur

Tijdelijke verhuisbeweging
Wanneer u de eerste keer verhuist naar een ander niet-gerenoveerd appartement binnen Schietskuil, dient u geen waarborg te betalen. Ook de huur blijft hetzelfde, indien uw inkomen niet verandert.  

Definitieve verhuisbeweging
Wanneer u terug verhuist naar een gerenoveerd appartement of een andere woongelegenheid van Maasland Huis, wordt de huur aangepast aan de marktwaarde van de nieuwe woongelegenheid. U dient ook een nieuwe waarborg te betalen. Uw oude waarborg wordt opgevraagd en zal na verrekening van de openstaande schulden en aftrekking van eventuele schade, aan u terugbetaald worden.  

Aan de huurders van D. Demerstraat 14/16, J. Catsstraat 5/7, J. Catsstraat 1/3

Bent u huurder van een appartement van één van de bovenstaande appartementsblokken, dan kan u verhuizen naar een gerenoveerd appartement van Schietskuil.

Waarborg en huur
Wanneer u verhuist naar een gerenoveerd appartement van Schietskuil of een andere woongelegenheid van Maasland Huis, wordt de huur aangepast aan de marktwaarde  van de nieuwe woongelegenheid. U dient ook een nieuwe waarborg te betalen. Uw oude waarborg wordt opgevraagd en zal na verrekening van de openstaande schulden en aftrekking van eventuele schade, aan u terugbetaald worden. 

Hoe moet u het appartement achterlaten als u verhuist?

Het appartement dient proper en in oorspronkelijke staat achtergelaten te worden.

 • De woning moet volledig leeg zijn.
 • Indien het appartement is behangen, dient het behang verwijderd te worden.
 • Er dient niet opnieuw geschilderd te worden.

U kan een voorcontrole aanvragen bij de technische dienst. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Vandalisme en opzettelijke beschadigingen aan het appartement worden aangerekend!

 Inschrijven

Om te kunnen verhuizen binnen Maaslands Huis, dient u zich opnieuw in te schrijven in het kandidaat-register.

LET OP!  Maaslands huis schrijft de huurders blok per blok aan, om zich in te schrijven als kandidaat-huurder. Met deze brief begeeft u zich naar het loket van Maaslands Huis.

 Huisbezoeken

Voordat u verhuist naar een ander appartement, brengt Elsy Beckers (maatschappelijk assistente) een huisbezoek. Zij gaat na of alles duidelijk is voor u en overloopt samen met u de praktische kant van de verhuis: wat met uw domicilie, de post, internet,…

De appartementsblokken na de renovatie.

De appartementen op de eerste verdieping die uitkijken op de groene zone , krijgen een buitentrap.

De appartementen krijgen een nieuw balkon, dat breder zal zijn.

Garages

Garages vóór de renovatie

Garages na de renovatie: iedereen krijgt een berging.

Indeling appartement na de renovatie

 

Keuken en living worden één geheel.

 

 

 

Bewonersvergadering Schietskuil d.d. 23/09/2015:  

Vragenronde

 • Worden de huizen ook gerenoveerd?

De huizen zijn niet ingepland bij de renovatiewerken.

 

 • Hoe zit het met de overlast van de vrachtwagens?

De appartementen worden blok per blok gerenoveerd waardoor we de hinder van het vrachtverkeer zo proberen te beperken. We proberen het woon- en werkverkeer te scheiden, maar een vermenging is nooit te vermijden. Dit is in grote mate ook afhankelijk van de organisatie van de aannemer. 

 

 • Kunnen de huizen tegen de trillingen van het werkverkeer?

De woningen zijn voldoende gefundeerd zodat ze bestand zijn tegen voorbijrijdend werfverkeer.

 

 • Een gezin bestaande uit 5 personen: dienen zij te verhuizen naar een ander appartement binnen de Schietskuil en erna nog eens te verhuizen?

De gerenoveerde appartementen zijn voor maximum 4 personen. Indien een gezin uit 5 personen bestaat, zullen zij een brief krijgen om zich in te schrijven. Op onze dienst krijgt men uitleg waarvoor men zich kan inschrijven.  Binnen de appartementen van de Schietskuil zal een gezin vanaf 5 personen niet meer terecht kunnen. Men krijgt een andere woning aangeboden die voldoende groot is voor het aantal inwoners. Er wordt niemand op straat gezet.

 

 • De helft van de garages valt weg?

Dit klopt niet. Er vallen 8 van de 26 parkeergarages per blok weg . Er blijven er 18 over hetgeen neerkomt op de helft van het aantal appartementen. Toch zullen er voldoende parkeerplaatsen zijn: 88 parkeerplaatsen worden voorzien in het openbaar domein. Op dit moment worden veel garages gebruikt als berging. Dit probleem wordt opgelost doordat de appartementen grotere bergruimten krijgen. 

 

 • Komen er schotten tussen de parkings?

Neen.

 

 • Is iedereen uit de blok 10/12 verhuisd?

De blok is nog niet helemaal leeg. De appartementen van huurders die verhuisd zijn uit deze blok, worden niet opnieuw verhuurd in afwachting van de renovatie. Zo wordt vermeden dat nieuwe huurders meerdere malen moeten verhuizen binnen een korte periode. 

 

 • Welke huurprijs wordt aangerekend als men verhuist?

Dit is afhankelijk van de type woonst/appartement en het inkomen.  Verhuist men in de eerste verhuisbeweging binnen de appartementen Schietskuil, dan blijft de huurprijs hetzelfde als het inkomen niet verandert want het type appartement is hetzelfde.

 

 • Hoe zit het met de borduurstenen want deze zijn nu scherp?

Er komen afgeronde borduurstenen.

 

 • Stel dat men niet 2 keer wilt verhuizen?

Men dient zich in te schrijven voor een appartement/woonst naar keuze. Indien men ter kwader trouw blijft zitten in het te renoveren appartement en daarmee de renovatie wilt tegenwerken, zal de vrederechter een beslissing nemen. Alle bewoners van de appartementen worden uitgenodigd. Op onze dienst krijgt men de uitleg en kan men keuzes voor een andere woongelegenheid doorgeven.

 

 • Worden de liften ook aangepakt tijdens de renovatie?

De liften worden vernieuwd, maar niet groter gemaakt.

 

 • Wordt er een intercom geplaatst zodat de huurders kunnen zien wie er aanbelt?

Er wordt een parlefooninstallatie geplaatst zodat men kan horen wie er aanbelt.

 

 • Hoe zit het met de schotelantennes na de renovatie?

Na de renovatie kunnen schotelantennes op het dak van de blok geplaatst worden. Het is dan verboden om een schotelantenne op het eigen balkon te plaatsen. 

 

 • Onderhoud van de speeltuin.

Momenteel is er veel onkruid in de speeltuin. Dit is geen aangenaam uitzicht. We zullen de aannemer op de hoogte brengen om de speeltuin te onderhouden.  Er komt wel geen nieuwe speeltuin gedurende de renovatiewerken.

 

 • Hoe zit het met de herstellingen van de appartementen die nog niet gerenoveerd zijn?

Herstellingen zullen altijd worden uitgevoerd.  Er worden bijvoorbeeld wel geen nieuwe ramen geplaatst, ondanks dat het schrijnwerk rot zou kunnen zijn.  We kunnen immers niet vernieuwen en achteraf afbreken om te renoveren.

 

 • Wat als een keukenkast rot is?

Er wordt geen nieuwe keukenkast meer geplaatst.

 

 • Hoe zit het met de huurprijs van de appartementen na de renovatie?

Er wordt gerekend vanuit de marktwaarde van het gerenoveerde appartement. Dit zal hoger zijn dan het bedrag waarop nu de maandelijkse huurprijs wordt verrekend. Uiteraard heeft men nu wel zelf de verwarmingskosten in de hand doordat ieder appartement zijn eigen verwarmingsketel heeft.  Het gemeenschappelijk energieverbruik zal ook dalen. Na de renovatie zijn de appartementen goed geïsoleerd waardoor de stookkosten zullen dalen.

 

Renovatieproject Schietskuil